top of page

Kinderwens

 

Het krijgen van en kind is niet altijd vanzelfsprekend. Oorzaken van onvruchtbaarheid lopen uiteen, bij veel stellen is de reden waarom een zwangerschap uitblijft onbegrepen.

 

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat wanneer een IVF, ICSI of IUI behandeling wordt aangevuld met acupunctuur, de kans op een zwangerschap aanzienlijk groter wordt.

 

Acupunctuur werkt niet alleen bij een behandeling voor onvruchtbaarheid en IVF, ook bij herhaaldelijke miskramen, PCOS, PMS of een onregelmatige of lange cyclus kan acupunctuur worden ingezet.

 

Zwangerschapsbegeleiding

 

Tijdens de zwangerschap moet je lichaam zich aanpassen, om zowel moeder als kind van de nodige energie en voeding te voorzien. Dit loopt niet altijd even vlot, waardoor bij sommige vrouwen lichamelijk of geestelijk klachten kunnen ontstaan.

 

Dit leidt dan tot de bekende zwangerschapskwaaltjes zoals misselijkheid, vermoeidheid, lage rugklachten, ... .

 

Je kan tijdens de zwangerschap niet veel medicatie nemen, daarom is acupunctuur een goed alternatief.

Het is aan te raden om tijdens de zwangerschap 1 keer per maand te komen, zeker vanaf de 34 ste week. Dan kan ik het lichaam voorbereiden voor de bevalling.

 

Stuitligging

 

Wanneer een baby in stuitligging ligt, kan acupunctuur helpen om te bewerkstelligen dat het kind zich rond de 34e week van de zwangerschap omdraait.

 

Onderzoek wijst uit dat dit dankzij een behandeling met acupunctuur in de 33e en 34e week maar liefst 25% vaker gebeurt dan wanneer er geen acupunctuurbehandeling plaatsvindt!

 

 

Geboorte

 

Bevalling inleiden

 

Als je voorbij de uitgerekende datum bent, kan acupunctuur gebruikt worden om de bevalling in te leiden. Door specifieke acupunctuurpunten aan te prikken, wordt de energiestroom geactiveerd, waardoor weeën kunnen worden opgewekt. Het helpt ook om rustiger en ontspannen te worden, wat het op gang komen van de bevalling bevordert.

Acupunctuur geeft een extra prikkel om de bevalling ingang te zetten, maar het is vooral de baby en jou lichaam die beslissen of de arbeid start.

 

Het is niet aan te raden, om te wachten met in te leiden, tot het laatste moment, omdat dit extra spanningen geeft, wat niet gunstig is voor het opwekken van de weeën.

 

Na de geboorte

 

Ook na de geboorte, postpartum (kraamtijd, kraamperiode etc.), richt de traditionele Chinese geneeskunde zich op het handhaven van de gezondheid van de vrouw. De gezondheid van de vrouw in de postpartum periode is bepalend voor haar gezondheidstoestand ver in de toekomst.

 

In de Chinese geneeskunde beslaat de “postpartum periode” tot vier maanden na de bevalling. De eerste maand na de bevalling is het belangrijkst. In de eerste maand dient de vrouw extra goed verzorgd te worden.

De bevalling en de geboorte van het kind vergt veel energie van de moeder welk tot verdere uitputting van energie en bloed leidt.  Moeilijk in slaap vallen komt vaak voor, waardoor vermoeidheid en slaaptekort kan ontstaan en dit kan aanleiding geven voor het ontstaan van een postpartum depressie.

 

Borstvoeding

 

Ikzelf heb mijn eindwerk gemaakt over acupunctuur bij te weinig melk en borstontsteking. Acupunctuur geeft een duidelijke meerwaarde, naast het deskundig advies en hulp van een vroedvrouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vruchtbaarheid Egg Invriezen
Embryoloog voegen sperma van eieren
Zwangere Kaukasische vrouw beoefenen van
Image by Alex Hockett
Moeder Borstvoeding baby
Pasgeboren Care
bottom of page